2012, ഓഗസ്റ്റ് 15, ബുധനാഴ്‌ച

*** സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകള്‍***

 ഇന്ന്‍ വൈദേശികാധിപത്യത്തില്‍ നിന്ന്‍ ഇന്ത്യ മോചിതമായതിന്റെ ഓര്‍മ്മ പുതുക്കുന്ന സുദിനം.
സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിന്റെ
സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാന്‍ വെള്ളപ്പട്ടാളത്തിന്റെ തോക്കിന് മുമ്പില്...
‍ വിരിമാര്‍ കാണിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ
ബലിപീഠത്തില്‍ ആത്മാഹൂതി ചെയ്ത ധീര
രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്മരണക്ക് മുമ്പില്‍ആദരാഞജലികള്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഏവര്‍ക്കും  എന്‍റെ
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ  സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകള്‍ നേരുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: