2011, നവംബർ 1, ചൊവ്വാഴ്ച

എന്‍റെഗ്രാമം; ഒരുവീക്ഷണം


എന്‍റെഗ്രാമം ; ഒരുവീക്ഷണം
(ചേറൂര്‍,മുതുവില്‍കുണ്ട്). ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ്‍,അതില്‍ മുഴുത്ത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കല്പകം.
'നാളികേരത്തിന്റെനാട്ടിലെനിക്കൊരു
നാഴിയിടങ്ങഴിമണ്ണുണ്ട്
അതിൽ നാരായണക്കിളിക്കൂടുപോലുള്ളൊരു
നാലുകാലോലപ്പുരയുണ്ട്..................'

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: